Share:

Potpisan Ugovor o nastavku i dovršetku radova

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije, uz nazočnost predsjednika Vlade dr. Nediljka Rimca, direktorica Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata Ljiljana Kovačević sa direktorom JP „Komunalno“ d.o.o. Livno Tomislavom Vrdoljakom, potpisala  Ugovor o nastavku i dovršetku radova na zgradi za stradalnike Domovinskog rata – SP-24, Centar II u Livnu.
Ugovor se odnosi na izradu priključka vode, fekalne i oborinske kanalizacije, a ukupna vrijednost radova s pdv-om iznosi 44.952,73 KM.
      
Ovaj Ugovor predstavlja uvod u slijedeće faze dovršetka predmetnog objekta koje će biti izvedene u 2012. godini, a podrazumijevaju priključenje električne energije, kompletno uređenja interijera i okoliša.
Pored ovog Ugovora sklopljen je i Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora nad izvođenjem spomenutih radova s gospodarskim društvom „Moj Dom“ iz Tomislavgrada u ukupnoj vrijednosti od 1.051,89 KM.

Sredstva za ovu namjenu osiguralo je Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata temeljem zajedničkog projekta Vlade Hercegbosanske županije i Uprave za pitanja branitelja.

Pored gore navedenih potpisivanju ovih ugovora prisustvovali su i Emil Pranjić – direktor gospodarskog društva „Moj Dom“ d.o.o., Ivica Ćosić – savjetnik predsjednika Vlade za pravne poslove te Marko Barać – predsjednik Povjerenstva za provođenje postupka dovršetka stambenog objekta.

Share:

Novi projekti u ministarstvu gospodarstva

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije je apliciralo sa tri nova projekta na četvrti poziv Programa za jugoistočnu Europu i sa dva nova projekta na drugi poziv Programa Prekogranična suradnja BiH – Hrvatska.

Projekt naziva Održivo planiranje kamenih agregata u Jugoistočnoj Europi (eng. Sustainable Aggregates Planning in South East Europe) – SNAP-SEE se naslanja i na neki način predstavlja kvalitativni nastavak projekta Održivo upravljanje kamenim agregatima – Sustainable Aggregates Resource Management – SARMa, koji je sufinanciran putem prvog poziva i koji je sa velikim uspjehom implementiran u 10 zemalja Jugoistočne Europe. Na novom projektu sudjeluje 27 partnera iz 14 različitih zemalja Jugoistočne Europe. Vodeći partner je Sveučilište u Leobenu (Austrija). Vrijednost projekta na strani Ministarstva gospodarstva HBŽ iznosi 70.000 eura. Projektom će se na razini BiH omogućiti izrada određenih strateških dokumenata kao što su SWOT analiza postojećih pristupa planiranju opskrbe kamenim agregatima, multisektorska nacionalna analiza pristupa planiranju, izrada baze podatka primarnih i sekundarnih agregata itd.

Projekt naziva Jačanje utjecaja inovacija na mala i srednja poduzeća (eng. Strengthening Innovation Schemes Impact on SMEs) –  SISIS se bavi poticanjem inovativnosti kod malih i srednjih poduzeća. Vodeći partner je Izvršna agencija za visoko obrazovanje, istraživanje, razvoj i inovativno financiranje iz Rumunjske. Vrijednost projekta na strani Ministarstva gospodarstva HBŽ je jednaka  74.680 eura.

Projekt naziva DOBRODOŠLICA DRUŠTVENOM TURIZMU: Promocija i razvoj turizma sa fokusom na gospodarsku i okolišnu održivost (eng. WELCOME SOCIAL TOURISM: Promotion and development of the tourism economy focused on economic and environmental sustainability) – WETOURISM fokusiran je na pružanje podrške razvoju turizma. Vodeći partner je Agencija za inovacije pokrajine Furlanija iz Italije. Vrijednost projekta na strani HBŽ iznosi 120.000 eura.

Projekt naziva Valorizacija jezera u zaleđu Hrvatske i Bosne i Hercegovine (eng. Valorisation activities on hinterland lakes of Croatia and Bosnia and Herzegovina) – WAKE4LAKES – je prijavljen na bilateralni poziv BiH – Hrvatska. Vodeći funkcionalni partner je Ministarstvo gospodarstva HBŽ, a aplikant na strani Hrvatske je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije. Ostali partner na projektu su Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu – REDAH, Turistička zajednica Imotski, te Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije. Aktivnosti projekta na strani HBŽ uključuju izgradnju 5,5 km duge šetnice oko Buškog jezera od Grabovice do Karmela Sv. Ilije, organiziranje festivala snijega u Kupresu, potporu organizaciji plivačkog maratona na Buškom jezeru itd.

Projekt naziva Razvoj vanjskog turizma na planinama Dinara-Kamešnica-Svilija-Blidinje (eng. Development of Outdoor Tourism at Dinara-Kamešnica-Svilaja-Blidinje mountains) DOT 2. Funkcionalni vodeći partner je Hrvatska gorska služba spašavanja, a sa aplikant sa strane BiH je Razvojna agencija Zapadno-hercegovačke županije – HERAG. Uz Ministarstvo gospodarstva HBŽ, ostali partneri na projektu su grad Sinj, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije i općina Tomislavgrad.

Share:

Ministarstvo gospodarstva HBŽ apliciralo na drugi poziv Programa IPA

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije je u suradnji sa šest prekograničnih partnera iz Slovenije, Italije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine apliciralo sa još jednim projektom na drugi poziv Programa IPA Jadranska suradnja. Vrijednost projekta na strani Ministarstva gospodarstva HBŽ iznosi 710.000 eura. Riječ je o samostalnom i kvalitativnom nastavku međunarodnog projekta A3-NET – izgradnja športskog aerodroma Brda, koji ministarstvo već aplicira, a koji je također financiran preko Programa IPA Jadranska suradnja putem prvog poziva. Novi projekt nosi naziv Prekogranično zračno povezivanje (Crossborder Air Networking) – CAN. Novim projektom športski aerodrom Brda bi trebao dobiti zaštitnu ogradu, asfaltiranu pistu, platformu i pristupni put, čime bi postao operativan cijelu godinu i prilagođen za slijetanje lakih transportnih i putničkih zrakoplova, što bi uvelike doprinijelo unapređenju športskog turizma, pomoći u akcijama potrage i spašavanja, borbi protiv požara i hitnim medicinskim slučajevima. Rezultati prijave biti će poznati kroz narednih godinu dana.

Share:

Regionalna radionica u okviru projekta Održivo Upravljanje Kamenim Agregatima

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije  u suradnji s  Hrvatskim geološkim zavodom poziva Vas  na regionalnu radionicu u okviru projekta Održivo Upravljanje Kamenim Agregatima (Sustainable Aggregates Resource Management – SARMa), koja će se održati  12. i 13. listopada  2011. godine  u Livnu. 

Radionica je namijenjena donositeljima odluka na županijskim i entitetskim razinama vlasti, ali i koncesionarima i drugim zainteresiranim stranama. Cilj radionice je, uz prezentaciju lokalnog i regionalnog stanja u oblasti rudarstva i geologije, također upoznati sudionike sa samim projektom SARMa, EU legislativom i aktualnim trendovima u branši rudarstva i geologije, posebice koji se tiču reciklaže i prezentacije dobrih praksi, ali i planiranja održivog snabdijevanja kamenim agregatima. Radionica će također biti prigoda  za stvaranje čvršćih veza s domaćim kolegama i razmjenu iskustva. 

U realiziranju  projekta sudjeluje 14 partnera iz različitih zemalja EU kao i iz zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo. Vodeći partner je Geološki zavod Slovenije. Projekt se bavi održivim upravljanjem kamenim agregatima uzimajući u obzir različite relevantne faktore kao što su legislativa i mineralne politike, eksploatacija i briga za okoliš, ilegalni kamenolomi, recikliranje, primjeri dobre prakse, održivo snabdijevanje, preporuke za donositelje odluka i kreatore politika itd. Detaljnije informacije se mogu pronaći na službenoj web stranici projekta: http://www.sarmaproject.eu

Share:

Uskoro gradnja novog hangara na livanjskom letjelištu

Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije odobren je još jedan značajan projekt sufinanciran od strane EU. Riječ je o projektu kojim se planira gradnja novog hangara na sportskom letjelištu Brda na području livanjske općine.

Realiziranjem ovog projekta omogućit će se modernizacija infrastrukture na postojećem livanjskom letjelištu, a time i poboljšanje dostupnosti regija koje su uključene u ovaj projekt. Gradnja novog hangara realizirat će se u sklopu  projekta “Uspostavljanje i jačanje mrežne infrastrukture malih letjelišta na sjevernom Jadranu i predalpskom području” –  A3-NET, koji se financira putem fonda IPA Jadranska suradnja (prvi poziv). Vrijednost projekta je 196.100 eura, a Europska Unija financirat će 85% ukupnih troškova. Ugovor o realiziranju projekta gradnje novog hangara Ministarstvo je već potpisalo.

Kako je pojasnila Ivana Šimić, pomoćnik ministra za poduzetništvo, obrt i razvoj za razliku od ostalih projekata, koje financira Europsko povjerenstvo (bilateralna prekogranična suradnja i SEE program), projekti financirani putem programa IPA Adriatic, implementiraju se na način da prijavitelj financira projekt, a nakon izvršene revizije utroška sredstva (u prosjeku 9 do 12 mjeseci), sredstva se refundiraju od strane donatora. Važno je naglasiti da u 15% vrijednosti projekta koje financira prijavitelj ulazi i određeni postotak plaća kao i administrativnih troškova.

Više informacija o programu Adriatic IPA možete saznati OVDJE.

Share:

Ministarstvo gospodarstva apliciralo na drugi poziv Programa za Jugoistočnu Europu

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije  apliciralo je na drugi poziv Programa za Jugoistočnu Europu sa projektom pod nazivom “Mehanizam za poticanje inovacija u Jugoistočnoj Europi” odnosno “Mechanism for fostering innovation in South East Europe”. U projektu sudjeluje 15 partnera iz 12  država, a vodeći partner je Javna agencija za tehnologiju Republike Slovenije. Vrijednost projekta (za BiH) iznosi 69.500 eura, a  Europska unija financirat će projekt u  iznosu od  85% sredstava, dok će Ministarstvo gospodarstva snositi 15% troškova  od ukupne vrijednosti projekta.

 Ministarstvo gospodarstva trenutno priprema popratnu dokumentaciju potrebnu za potpisivanje ugovora o sufinanciranju s predstavnicima  Europske unije u Bosni i Hercegovini, nakon čega bi trebalo uslijediti potpisivanje ugovora i transfer prve tranše u iznosu od 92.433 KM, što je 80% sredstava koje osigurava donator, odnosno EU. Projektom je također planirano upošljavanje jedne osobe koja će raditi na projektu  i koja će se u potpunosti financirati iz sredstava Europske unije. Ovo je drugi projekt koji je omogućio upošljavanje iz sredstava Europske unije, budući da je projektom SARMa također uposlena jedna osoba koja se financira na ovaj način.

Share:

Tvrtka IMRES SMART GREENERGY održala prezentaciju izgradnje reverzibilne elektrane

Danas su u zgradi Vlade Hercegbosanske županije predstavnici tvrtke IMRES SMART GREENERGY u nazočnosti predstavnika medija održali prezentaciju realizacije projekte izgradnje reverzibilne elektrane. Tvrtka IMRES SMART GREENERGY, osnovana prošle godine u Livnu, elektranu bi gradila na području livanjske i tomislavgradske općine, a godišnje bi proizvodila 150 GWh električne energije.

Kako je pojasnio Dinko Kraljević jedan od vlasnika tvrtke riječ je elektrani koja bi za proizvodnju električne energije koristila snagu vjetra i vode, a koja nema šetnog djelovanja na okoliš. Projekt bi se realizirao u dvije faze s tim što bi se i prvoj fazi investiralo 82 milijuna eura, a drugoj 400 milijuna eura.Kako tvrtka IMRES SMART GREENERGY u zakonom predviđenom roku nije dobila suglasnost od OV Livna, Vlada je na zadnjoj sjednici usvojila Zaključak prema kojem će Ministarstvo gospodarstva nastaviti sa daljim postupkom u predmetu dodjele koncesije.

Prema riječima pomoćnika ministra za gospodarstvo Mate Šiške ugovor o koncesiji trebao bi biti potpisan u sljedećih mjesec dana tako da će tvrtka nastaviti s realizacijom započetog projekta. Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije dr. Nediljko Rimac pozdravio je održavanje ovakvih javnih prezentacija i istaknuo da je Vlada Hercegbosanske županije u svom mandatu podržavala realizaciju ovakvih projekta koji od velike važnosti za razvoj ovog područja.

„Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora je jedan od segmenata kojem smo davali značaj u mandatu ove vlade. Podržavali smo projekte koji donose razvoj ovom kraju javno i transparentno“- kazao je dr. Rimac.

Prezentaciji tvrtke IMRES SMART GREENERGY nazočio je ministar financija Ante Krajina i pomoćnik načelnika za gospodarstvo općine Tomislavgrad Vinko Galir.  

Share:

Počeli radovi na izgradnji puta Prolog-Vaganj-Sinj

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije dr. Nediljko Rimac danas je svečano otvorio radove na izgradnji puta Prolog Vaganj –Sinj, na dionici puta od Ćaića lakta prema Sinju.
Otvarajući radove predsjednik Vlade Hercegbosanske županije dr. Rimac je istaknuo da mu je osobno zadovoljstvo otvoriti početak radova na Vaganju.

Dodao je da će ovaj put biti najkvalitetnija i najbrža poveznica između dvije susjedne županije Hercegbosanske i Splitsko- dalmatinske županije.

„ Radovi su počeli i sigurno će se završiti bez obzira tko bio na čelu vlade“-kazao je dr. Rimac. Ugovorom koji je potpisan s tvrtkom Livno-putovi predviđeno je da će se rekonstrukcija izvoditi u više faza ovisno o financijskim sredstvima.Izgradnjom puta Prolog –Vaganj –Sinj putni pravac do Splita bit će kraći za 25 km, a otvorit će se i mogućnosti za razvoj gospodarstva, osobito zimskog turizma.

Svečanom otvorenju radova nazočio je župan Splitsko-dalmatinske županije Ante Sanader, zamjenik župana Luka Brčić, savjetnik župana Jozo Vidić, ministri u Vladi Hercegbosanske županije i direktor Uprave za ceste Hercegbosanske županije Ivica Kuliš.

Share:

U ponedjeljak započinju radovi na izgradnji putnog pravca Livno-Prolog-Vaganj-Sinj

Na zadnjoj sjednici Vlade usvojena je Odluka o implementaciji sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2008. godinu i djela sredstava za 2009. godinu za FBiH. Odlukom se zadužuje Uprava za ceste Hercegbosanske županije da izvrši sve radnje i aktivnosti u svezi implementaciji sredstava u iznosu od 700.000,00 KM planiranih kroz Program investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu za FBiH. Sredstava će se utrošiti za nastavak izgradnje/rekonstrukcije županijske ceste R416a Livno-Prolog-Vaganj-Sinj. Odobreni projekt izgradnje ceste Livno- Prolog- Vaganj- Sinj u cijelosti će se financirati sredstvima GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu, prema utvrđenoj Metodologiji za korištenje raspoloživih sredstava. Radovi na cesti Livno- Prolog- Vaganj- Sinj započinju već u ponedjeljak, 27. rujna 2010. godine, a izvođač radova je tvrtka Livno-putovi. Kako je izjavio predsjednik Vlade dr. Rimac radovi će započeti na dionici puta od Ćaića lakta prema Sinju. Rimac je posjetio na značaj izgradnje ovog puta kojim se put Livno- Split skraćuje za 25 km i otvaraju značajne mogućnosti za razvoj gospodarstva, a osobito zimskog turizma. Ugovorom koji je potpisan s Livno-putovi predviđeno je da će se rekonstrukcija izvoditi u više faza ovisno o financijskim sredstvima.

Share:

Ministarstvo gospodarstva zatražilo suglasnost od općina za dodjelu koncesije za istraživanje

Ruska tvrtka GAZPROM-NEFT nakon što je održala prezentaciju naftno-geoloških istraživanja u Vladi Hercegbosanske županije održala je prezentaciju o istraživanju i eksploataciji nafte na području Hercegbosanske županije u svih šest općina na području županije. Ministarstvo gospodarstva već je uputilo dopis općinama od kojih se traži mišljenje – suglasnost za prihvaćanje prijedloga za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte na području Hercegbosanske županije. Ukoliko dobije suglasnost od općina i nakon što se završi pravna procedura, tvrtka bi odmah započela i prva istraživanja.

Naftno-geološka istraživanja trajala bi oko pet godina, a GAZPROM-NEFT uložio bi oko 15 milijuna KM. Ako rezultati istraživanja budu pozitivni pristupit će se eksploataciji nafte u što će tvrtka uložiti dodatna financijska sredstva u iznosu od 600 milijuna dolara.
Prezentaciji u općinama na području Hercegbosanske županije nazočili su predstavnici općina, a u ime tvrtke Željko Kirin direktor predstavništva Naftne industrije Srbije u Moskvi, koja se nalazi u sastavu GAZPROM-NEFT-a, Julij Masijanski zamjenik generalnog direktora i dr. Ivan Dulić stručni suradnik za regionalne i inozemne poslove.