Share:

Prispjeli novci za implementaciju projekta – FINNO

Dana 13.04.2012. godine Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije je prispjela doznaka u iznosu od 47.260 eura za implementaciju projekta „Mehanizam za poticanje inovacija u Jugoistočnoj Europi“ – FINNO, čime su ostvarene sve pretpostavke za uspješan početak implementacije projekta i u BiH, pošto se na razini cjelokupnog partnerstva sa implementacijom projekta počelo već u travnju 2011. godine. Projekt FINNO se sufinancira putem Transnacionalnog programa za jugoistočnu Europu (drugi poziv) a na njemu sudjeluje 15 partnera iz  12 različitih zemalja članica i ne-članica Europske unije. Vodeći partner je Javna agencija za tehnologiju Republike Slovenije.

 

Ova publikacija je urađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Europske unije

Share:

Ministarstvo gospodarstva HBŽ potpisalo ugovor o su-financiranju sa Delegacijom Europske unije

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije je dana 26.03.2012. godine potpisalo ugovor o su-financiranju sa Delegacijom Europske unije u Bosni i Hercegovini za projekt “Mehanizam za poticanje inovacija u Jugoistočnoj Europi”, akronima FINNO. Vrijednost projekta na strani Ministarstva gospodarstva HBŽ iznosi 69.500 eura, od kojih EU financira 85%. Uskoro se očekuje predujam u iznosu od 47,260 eura, odnosno 92.432,5 KM. Ključni cilj projekta  je uspostava zajedničke metodologije za mjerenje tehničkih inovacija, te podizanje razine inovativnosti u zemljama Jugoistočne Europe. Projekt će omogući zapošljavanje jedne osobe za vrijeme trajanja implementacije, koja će se u potpunosti financirati iz EU sredstva. Pošto je projekt na razini cjelokupnog partnerstva već u implementaciji, više informacija o projektu može se naći http://www.finnoeurope.eu.

Share:

Ministarstvo gospodarstva 16. ožujka organizira Okrugli stol

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije u petak 16. ožujka organizira okrugli stol pod nazivom „Najbolje prakse rukovođenja aerodromima“ u okviru projekta “Jačanje i umrežavanje malih aerodroma na Jadranskom području” – A3-NET koji će se održati u Livnu.

Okrugli stol je namijenjen svim zainteresiranim aeroklubovima i donositeljima odluka, ali i drugim zainteresiranim stranama. Cilj okruglog stola je, pored prezentacije lokalnog i regionalnog stanja u sportskom zrakoplovstvu, također upoznati sudionike sa samim projektom A3-NET i aktualnim trendovima u sportskom zrakoplovstvu, te održivosti malih aerodroma, zatim s problematikom u suradnji lokalnih vlasti i korisnika aerodroma, kao i mogućnostima suradnje među sportskim aerodromima u regiji i zrakoplovnim organizacijama uz prezentacije dobrih praksi. Okrugli stol će biti prilika za stvaranje čvršćih veza kako s domaćim tako i s prekograničnim kolegama te razmjenu iskustava.

Okrugli stol će se održati u Livnu dana 16.03.2012. godine (petak) u PTC Forum, Splitska b.b. Livno s početkom u 10 sati.

Nekoliko informacija o projektu:

Projekt je odobren iz IPA Adriatic fonda, a na projektu sudjeluje 5 partnera (Općina Bovec kao vodeći partner, Grad Rab, Ministarstvo gospodarstva HBŽ, Vazduhoplovni Savez Srbije i Općina Nikšić). Projekt A3-NET ima za cilj unaprijediti relativno slabu povezanost i dostupnost Balkanskih zemalja. U modernom društvu povezanost je preduvjet za ekonomsku konkurentnost, socijalnu i regionalnu koheziju i kulturni razvitak. U regiji postoji nekoliko manjih aerodroma, koji nemaju redovite avionske linije. Premda služe u svrhu turističkog prometa, njihova primarna funkcija je da osiguraju infrastrukturu za zaštitu i spašavanje, a u drugu ruku također mogu zadovoljiti potrebe sportske avijacije. Detaljnije informacije se mogu pronaći na službenoj web stranici projekta: www.a3-net.info

 

 

Share:

Stigao predujam za projekt A3-NET

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije je dana 03. veljače 2012. godine primilo predujam u iznosu od 33.292 eura ili 65.113,49 KM za projekt “Uspostavljanje i jačanje mrežne infrastrukture malih aerodroma na sjevernom Jadranu i predalpskom području” –  A3-NET, čime su osigurane pretpostavke za uspješan nastavak implementacije projekta odnosno izgradnju hangara i izradu projektne dokumentacije na športskom letjelištu Brda. Premda su projekti sufinancirani putem Programa IPA Jadranska suradnja, implementiraju na način da prijavitelj plaća troškove vlastitim sredstvima, te da mu se sredstva refundiraju periodično u tranšama, Europska Komisija također osigurava i predujam u iznosu do 25% vrijednosti koju sufinancira EU, što je propisano člankom 128. Uredbe o implementaciji IPA sredstava.

Share:

Potpisan Ugovor o nastavku i dovršetku radova

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije, uz nazočnost predsjednika Vlade dr. Nediljka Rimca, direktorica Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata Ljiljana Kovačević sa direktorom JP „Komunalno“ d.o.o. Livno Tomislavom Vrdoljakom, potpisala  Ugovor o nastavku i dovršetku radova na zgradi za stradalnike Domovinskog rata – SP-24, Centar II u Livnu.
Ugovor se odnosi na izradu priključka vode, fekalne i oborinske kanalizacije, a ukupna vrijednost radova s pdv-om iznosi 44.952,73 KM.
      
Ovaj Ugovor predstavlja uvod u slijedeće faze dovršetka predmetnog objekta koje će biti izvedene u 2012. godini, a podrazumijevaju priključenje električne energije, kompletno uređenja interijera i okoliša.
Pored ovog Ugovora sklopljen je i Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora nad izvođenjem spomenutih radova s gospodarskim društvom „Moj Dom“ iz Tomislavgrada u ukupnoj vrijednosti od 1.051,89 KM.

Sredstva za ovu namjenu osiguralo je Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata temeljem zajedničkog projekta Vlade Hercegbosanske županije i Uprave za pitanja branitelja.

Pored gore navedenih potpisivanju ovih ugovora prisustvovali su i Emil Pranjić – direktor gospodarskog društva „Moj Dom“ d.o.o., Ivica Ćosić – savjetnik predsjednika Vlade za pravne poslove te Marko Barać – predsjednik Povjerenstva za provođenje postupka dovršetka stambenog objekta.

Share:

Novi projekti u ministarstvu gospodarstva

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije je apliciralo sa tri nova projekta na četvrti poziv Programa za jugoistočnu Europu i sa dva nova projekta na drugi poziv Programa Prekogranična suradnja BiH – Hrvatska.

Projekt naziva Održivo planiranje kamenih agregata u Jugoistočnoj Europi (eng. Sustainable Aggregates Planning in South East Europe) – SNAP-SEE se naslanja i na neki način predstavlja kvalitativni nastavak projekta Održivo upravljanje kamenim agregatima – Sustainable Aggregates Resource Management – SARMa, koji je sufinanciran putem prvog poziva i koji je sa velikim uspjehom implementiran u 10 zemalja Jugoistočne Europe. Na novom projektu sudjeluje 27 partnera iz 14 različitih zemalja Jugoistočne Europe. Vodeći partner je Sveučilište u Leobenu (Austrija). Vrijednost projekta na strani Ministarstva gospodarstva HBŽ iznosi 70.000 eura. Projektom će se na razini BiH omogućiti izrada određenih strateških dokumenata kao što su SWOT analiza postojećih pristupa planiranju opskrbe kamenim agregatima, multisektorska nacionalna analiza pristupa planiranju, izrada baze podatka primarnih i sekundarnih agregata itd.

Projekt naziva Jačanje utjecaja inovacija na mala i srednja poduzeća (eng. Strengthening Innovation Schemes Impact on SMEs) –  SISIS se bavi poticanjem inovativnosti kod malih i srednjih poduzeća. Vodeći partner je Izvršna agencija za visoko obrazovanje, istraživanje, razvoj i inovativno financiranje iz Rumunjske. Vrijednost projekta na strani Ministarstva gospodarstva HBŽ je jednaka  74.680 eura.

Projekt naziva DOBRODOŠLICA DRUŠTVENOM TURIZMU: Promocija i razvoj turizma sa fokusom na gospodarsku i okolišnu održivost (eng. WELCOME SOCIAL TOURISM: Promotion and development of the tourism economy focused on economic and environmental sustainability) – WETOURISM fokusiran je na pružanje podrške razvoju turizma. Vodeći partner je Agencija za inovacije pokrajine Furlanija iz Italije. Vrijednost projekta na strani HBŽ iznosi 120.000 eura.

Projekt naziva Valorizacija jezera u zaleđu Hrvatske i Bosne i Hercegovine (eng. Valorisation activities on hinterland lakes of Croatia and Bosnia and Herzegovina) – WAKE4LAKES – je prijavljen na bilateralni poziv BiH – Hrvatska. Vodeći funkcionalni partner je Ministarstvo gospodarstva HBŽ, a aplikant na strani Hrvatske je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije. Ostali partner na projektu su Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu – REDAH, Turistička zajednica Imotski, te Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije. Aktivnosti projekta na strani HBŽ uključuju izgradnju 5,5 km duge šetnice oko Buškog jezera od Grabovice do Karmela Sv. Ilije, organiziranje festivala snijega u Kupresu, potporu organizaciji plivačkog maratona na Buškom jezeru itd.

Projekt naziva Razvoj vanjskog turizma na planinama Dinara-Kamešnica-Svilija-Blidinje (eng. Development of Outdoor Tourism at Dinara-Kamešnica-Svilaja-Blidinje mountains) DOT 2. Funkcionalni vodeći partner je Hrvatska gorska služba spašavanja, a sa aplikant sa strane BiH je Razvojna agencija Zapadno-hercegovačke županije – HERAG. Uz Ministarstvo gospodarstva HBŽ, ostali partneri na projektu su grad Sinj, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije i općina Tomislavgrad.

Share:

Ministarstvo gospodarstva HBŽ apliciralo na drugi poziv Programa IPA

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije je u suradnji sa šest prekograničnih partnera iz Slovenije, Italije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine apliciralo sa još jednim projektom na drugi poziv Programa IPA Jadranska suradnja. Vrijednost projekta na strani Ministarstva gospodarstva HBŽ iznosi 710.000 eura. Riječ je o samostalnom i kvalitativnom nastavku međunarodnog projekta A3-NET – izgradnja športskog aerodroma Brda, koji ministarstvo već aplicira, a koji je također financiran preko Programa IPA Jadranska suradnja putem prvog poziva. Novi projekt nosi naziv Prekogranično zračno povezivanje (Crossborder Air Networking) – CAN. Novim projektom športski aerodrom Brda bi trebao dobiti zaštitnu ogradu, asfaltiranu pistu, platformu i pristupni put, čime bi postao operativan cijelu godinu i prilagođen za slijetanje lakih transportnih i putničkih zrakoplova, što bi uvelike doprinijelo unapređenju športskog turizma, pomoći u akcijama potrage i spašavanja, borbi protiv požara i hitnim medicinskim slučajevima. Rezultati prijave biti će poznati kroz narednih godinu dana.

Share:

Regionalna radionica u okviru projekta Održivo Upravljanje Kamenim Agregatima

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije  u suradnji s  Hrvatskim geološkim zavodom poziva Vas  na regionalnu radionicu u okviru projekta Održivo Upravljanje Kamenim Agregatima (Sustainable Aggregates Resource Management – SARMa), koja će se održati  12. i 13. listopada  2011. godine  u Livnu. 

Radionica je namijenjena donositeljima odluka na županijskim i entitetskim razinama vlasti, ali i koncesionarima i drugim zainteresiranim stranama. Cilj radionice je, uz prezentaciju lokalnog i regionalnog stanja u oblasti rudarstva i geologije, također upoznati sudionike sa samim projektom SARMa, EU legislativom i aktualnim trendovima u branši rudarstva i geologije, posebice koji se tiču reciklaže i prezentacije dobrih praksi, ali i planiranja održivog snabdijevanja kamenim agregatima. Radionica će također biti prigoda  za stvaranje čvršćih veza s domaćim kolegama i razmjenu iskustva. 

U realiziranju  projekta sudjeluje 14 partnera iz različitih zemalja EU kao i iz zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo. Vodeći partner je Geološki zavod Slovenije. Projekt se bavi održivim upravljanjem kamenim agregatima uzimajući u obzir različite relevantne faktore kao što su legislativa i mineralne politike, eksploatacija i briga za okoliš, ilegalni kamenolomi, recikliranje, primjeri dobre prakse, održivo snabdijevanje, preporuke za donositelje odluka i kreatore politika itd. Detaljnije informacije se mogu pronaći na službenoj web stranici projekta: http://www.sarmaproject.eu

Share:

Uskoro gradnja novog hangara na livanjskom letjelištu

Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije odobren je još jedan značajan projekt sufinanciran od strane EU. Riječ je o projektu kojim se planira gradnja novog hangara na sportskom letjelištu Brda na području livanjske općine.

Realiziranjem ovog projekta omogućit će se modernizacija infrastrukture na postojećem livanjskom letjelištu, a time i poboljšanje dostupnosti regija koje su uključene u ovaj projekt. Gradnja novog hangara realizirat će se u sklopu  projekta “Uspostavljanje i jačanje mrežne infrastrukture malih letjelišta na sjevernom Jadranu i predalpskom području” –  A3-NET, koji se financira putem fonda IPA Jadranska suradnja (prvi poziv). Vrijednost projekta je 196.100 eura, a Europska Unija financirat će 85% ukupnih troškova. Ugovor o realiziranju projekta gradnje novog hangara Ministarstvo je već potpisalo.

Kako je pojasnila Ivana Šimić, pomoćnik ministra za poduzetništvo, obrt i razvoj za razliku od ostalih projekata, koje financira Europsko povjerenstvo (bilateralna prekogranična suradnja i SEE program), projekti financirani putem programa IPA Adriatic, implementiraju se na način da prijavitelj financira projekt, a nakon izvršene revizije utroška sredstva (u prosjeku 9 do 12 mjeseci), sredstva se refundiraju od strane donatora. Važno je naglasiti da u 15% vrijednosti projekta koje financira prijavitelj ulazi i određeni postotak plaća kao i administrativnih troškova.

Više informacija o programu Adriatic IPA možete saznati OVDJE.

Share:

Ministarstvo gospodarstva apliciralo na drugi poziv Programa za Jugoistočnu Europu

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije  apliciralo je na drugi poziv Programa za Jugoistočnu Europu sa projektom pod nazivom “Mehanizam za poticanje inovacija u Jugoistočnoj Europi” odnosno “Mechanism for fostering innovation in South East Europe”. U projektu sudjeluje 15 partnera iz 12  država, a vodeći partner je Javna agencija za tehnologiju Republike Slovenije. Vrijednost projekta (za BiH) iznosi 69.500 eura, a  Europska unija financirat će projekt u  iznosu od  85% sredstava, dok će Ministarstvo gospodarstva snositi 15% troškova  od ukupne vrijednosti projekta.

 Ministarstvo gospodarstva trenutno priprema popratnu dokumentaciju potrebnu za potpisivanje ugovora o sufinanciranju s predstavnicima  Europske unije u Bosni i Hercegovini, nakon čega bi trebalo uslijediti potpisivanje ugovora i transfer prve tranše u iznosu od 92.433 KM, što je 80% sredstava koje osigurava donator, odnosno EU. Projektom je također planirano upošljavanje jedne osobe koja će raditi na projektu  i koja će se u potpunosti financirati iz sredstava Europske unije. Ovo je drugi projekt koji je omogućio upošljavanje iz sredstava Europske unije, budući da je projektom SARMa također uposlena jedna osoba koja se financira na ovaj način.