Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije uputilo je svim zainteresiranima Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju gospodarskog objekta-farme krava.

Naime, investitor „ECOFARM“ d.o.o. Kupres, podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za izgradnju gospodarskog objekta-farme krava, kapaciteta 438 grla u mjestu Rilić, na zemljištu označenom kao k.č. 227/2, 227/6 i 227/7  K.O.  Rilić, općina Kupres.

Zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim  danom u  vremenu  od  9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svim  zainteresiranima do 16. 9. 2015. godine.

Javni uvid objavljen je na web stranici Vlade Hercegbosanske županije: www.vladahbz.com i možete ga preuzeti  OVDJE.