Investitor „Vran Dukić“ d.o.o. Tomislavgrad podnio je zahtjev Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije za izdavanje okolišne dozvole za proizvodni pogon – betonara, kapaciteta betona 60 m3 na k.č. broj: 459 i 460/6  K.O. Cebara, općina Tomislavgrad.

U postupku uključivanja javnosti, moguće je svima zainteresiranima izvršiti uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole ovoga investitora.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim danom u vremenu od 9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svima zainteresiranima do 28. travnja 2015. godine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o navedenom Zahtjevu dostaviti pismeno na adresu:  Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Stjepana II Kotromanića bb 80101 Livno