Investitor „Papić company“ d.o.o. Tomislavgrad uputio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za izgradnju gospodarskog objekta-farme krava, kapaciteta 420 grla u Eminovom selu na k.č. broj: 710/2 K.O. Eminovo selo, općina Tomislavgrad.

U postupku uključivanja javnosti, moguće je svima zainteresiranima izvršiti uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole ovoga investitora.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim danom u vremenu od 9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svima zainteresiranima do 28. travnja 2015. godine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o navedenom zahtjevu dostaviti pismeno na adresu: Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Stjepana II Kotromanića bb 80101 Livno