Gospodarsko društvo “PTT” d.o.o., Mokronoge  bb općina Tomislavgrad uputilo je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za pogon za proizvodnju peleta na lokalitetu označenom kao k.č.1044/17, u  k.o. Mokronoge općina Tomislavgrad ukupne površine 10 000 m2.

U postupku uključivanja javnosti, moguće je svima zainteresiranima izvršiti uvid u zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole ovoga gospodarskog društva. Zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim danom u vremenu od  9.00 – 15.00 sati.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole predviđen je do 12. 10. 2013. godine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o navedenom Zahtjevu dostaviti pismeno na adresu:
Ministarstvo graditeljstva obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Stjepana II Kotromanića bb 80101 Livno