Operator Rocco commerce d.o.o. Livno –  iz Livna, dostavio je županijskom ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za krčenje šume u svrhu izvođenja detaljnih geoloških istraživanja mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na istražnom prostoru Kamešnica, Podgradina  bb općina Livno, na parceli označenoj kao k.č. 2144/1, k.o. Golinjevo-Miši.

U postupku uključivanja javnosti, moguće je svima zainteresiranima izvršiti uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za krčenje šumskog zemljišta, operatora Rocco commerce d.o.o. Livno na gore spomenutom istražnom prostoru.

Zahtjev sa prilozima može se pogledati u prostorijama: Županijskog ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, svakim radnim danom od 9-15, soba broj 51.
Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Vlade HBZ.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Ministarstvo graditeljstva, obnove,
prostornog uređenja i zaštite okoliša
Stjepana II Kotromanića bb
Livno