Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije upućuje svim zainteresiranima Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana „Dim“ d.o.o. Drvar.

Investitor „DIM“ d.o.o. Drvar, Pasjak bb podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za proizvodni pogon-pilana, kapaciteta proreza cca. 8 000 m3/god u mjestu Podovi općina Drvar, u poljoprivrednoj zoni na zemljištu označenom kao k.č. 110/18-2, K.O.  Podovi, općina Drvar, ukupne površine 21.810 m2.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva, soba broj 51, svakim radnim  danom u  vremenu  od  9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svim  zainteresiranima do 9. studenog. 2015. godine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o navedenom zahtjevu mogu se dostaviti pismeno na adresu: Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša
Hercegbosanske županije
Stjepana II Kotormanića bb
80 101 Livno