Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane gospodarske subjekte, jedinice lokalne samouprave i organizacije neprofitnog karaktera da je Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju – Sida objavila javni poziv za prijavu za sufinanciranje projekata iz sredstava razvojnog fonda projekta CREDO Krajina.

Poziv je otvoren do 02.07.2014. godine, a sve informacije vezane za prijavu su dostupne na: http://www.edabl.org/Uploads/admin/Poziv, CREDO, jun2014.pdf.