Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije poziva sva udruženja građana koji djeluju na području Hercegbosanske županije da podnesu prijave na Javni poziv za projekte koji će se sufinancirati iz Proračuna Hercegbosanske županije.

Pravo na prijave imaju sve organizacije čiji je osnivač Vlada Hercegbosanske županije i udruge koje se bave turizmom, poduzetništvom, obrtom, trgovinom, ugostiteljstvom, rudarstvom, industrijom ili aktivnostima koje osiguravaju pretpostavke za razvoj istih.

Javni poziv za prijavu projekata organizacija čiji je osnivač Vlada, udruženja građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu i Prijavu za sufinanciranje projekata možete preuzeti u rubrici AKTIVNI NATJEČAJI.