U okviru projekta „Jačanje i umrežavanje malih aerodroma u jadranskom području “A3-NET“, koji se financira iz IPA Programa jadranska suradnja, Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije planira pokrenuti natječaj za usluge izrade projektne dokumentacije za letjelište Brda u Livnu.

Svrha ovog natječaja je dobivanje konačne projektne dokumentacije, temeljem koje će Ministarstvo moći raspisati natječaj za izgradnju infrastrukture na letjelištu Brda.

Rezultati koje projektant treba postići su:
– Master plan letjelišta Brda;
– Idejni, glavni i izvedbeni projekt pristupnog puta, uzletno-sletne staze kao i rulnice i stajanke, upravne zgrade s kontrolnim tornjem te ostale pripadajuće infrastrukture.

Pozivamo sve zainteresirane organizacije/tvrtke s iskustvom u istim poslovima koje žele sudjelovati u natječaju da podnesu svoje kontakte  s kratkim opisom dosadašnjeg iskustva. Ministarstvo gospodarstva će izabrati najmanje tri ponuditelja kojima će uputiti  poziv za dostavljanje ponuda zajedno s natječajnom dokumentacijom.
Kontakt s kratkim opisom dosadašnjeg iskustva moraju se dostaviti najkasnije do 15. siječnja 2013. godine u 12 sati na e-mail a3.net.project@gmail.com.