Vlada Hercegbosanske županije obavještava sve zainteresirane s područja županije da je Federalno ministarstvo kulture i športa na svojoj web stranici objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna  Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za slijedeće transfere:

– TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA
– TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH
– TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE
– TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU
– TRANSFER ZA MLADE
– TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BiH

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera može se preuzeti na web stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta: www.fmks.gov.ba/javni-pozivi-i-konkursi

Prijave se mogu predati na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta do 14.9.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 14.9.2015. godine.

Za sve dodatne informacije i pomoć pri prijavi projekata,  zainteresirani iz Hercegbosanske županije mogu se javiti u Ured Predsjednika Vlade. Kontakt osobe su Ivana Mišković i Zdravko Markov, i mogu se dobiti pozivom broja telefona  200-161 ili na službene e-mailove: ivana.miskovic@vladahbz.com i zdravko.markov@vladahbz.com.

Svi zainteresirani  koji ispunjavaju opće i posebne uvjete mogu propisane prijavne obrasce dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili preuzeti s web stranice:www.fmks.gov.ba  te popunjene dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se projekt/program odnosi, kao i broj pozicije, namjene projekta/programa za koji se aplicira.