Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je 16. srpnja 2015. godine  Javni poziv za kandidiranje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije BiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-subvencije javnim poduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu umirovljenja uposlenika“.

Cilj Javnog poziva je dodjela grant sredstava za izmirenje dugovanja poduzeća za neuplaćene doprinose samo po osnovu PIO/MIO uposlenicima koji ostvaruju uvijete za umirovljenje do kraja proračunske 2015. godine, a istima nije uplaćen radni staž.

Tekst Javnog poziva objavljen je na službenoj internet stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije www.fmeri.gov.ba  i traje do utroška predviđenih sredstava.