Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije uputilo je Javni poziv za uvid u Zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju postrojenja za mehaničku preradu drva.

Investitor „DP BRAJKO“ d.o.o., Bosansko Grahovo podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za prenamjenu prostora i izgradnju postrojenja za mehaničku preradu drva, uslužno rezanje i proizvodnju rezane građe iz trupaca četinjača kapaciteta 12 500 m3/god, na parceli k.č. 19/129-2, ukupne površine 10.030,0 m2, s južne strane magistralne ceste M-14-2 Knin – B. Grahovo.

Zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva, soba broj 51, svakim radnim danom u vremenu od 9.00 do 15.00 sati i biti će omogućen svima zainteresiranima do 12. 6. 2014.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o navedenom Zahtjevu mogu se dostaviti pismeno na adresu:

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenje i zaštite okoliša
Stjepana II Kotromanića bb
80 101 Livno.