Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša uputilo je Javni poziv za prijavu projekata ekoloških udruga za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije.

Pozivaju se sve ekološke udruge koje djeluju na području Hercegbosanske županije da podnesu prijave za projekte, koji će se sufinancirati iz Proračuna Hercegbosanske županije. Pravo prijave imaju udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem okoliša, promicanjem kulture življenja, popularizacijom zaštite prirode i podizanjem ekološke svijesti građana.

Opći uvjeti koje moraju ispunjavati ekološke udruge su: Rješenje o registraciji, identifikacijski broj, financijski plan predloženog projekta sa specifikacijom svih troškova, izvore financiranja predloženog projekta, plan i program društva za 2010. godinu i financijski plan, financijsko izviješće o utrošenim sredstvima društava koji su u 2009. godini koristili sredstva iz Proračuna HBŽ.

Prijedloge programa i projekata pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva potrebno je dostaviti na adresu:

Hercegbosanska županija,
Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša,
Stjepana II. Kotromanića bb 80101 Livno.

Rok za dostavljanje prijava projekata je do 25.6.2010. godine.

Prijedlozi programa i projekata čiji predlagatelji nisu pravovremeno dostavili potrebnu dokumentaciju neće biti razmatrani.

Obrazac za prijavu po ovom Javnom pozivu može se preuzeti u prostorijama Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša na istoj adresi ili na Web stranici Vlade Hercegbosanske županije: https://www.vladahbz.com, u rubrici Natječaji.