Federalno Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika Grant sheme „Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH u cilju podrške poboljšanju poslovne infrastrukture i realizaciji potencijala poduzetničkih zona u svrhu ekonomskog rasta i zapošljavanja na lokanoj razini.

Temeljni ciljevi Grant sheme su izgradnja komunalne infrastrukture, tamo gdje njen nedostatak  predstavlja prepreku razvoju poduzetništva i unaprjeđenje usluga za razvoj poduzetništva kao čimbenika za ekonomski rast na lokalnoj razini.

Korisnici sredstava Grant sheme mogu biti jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH, samostalno ili u partnerstvu sa drugim (susjednim) jedinicama lokalne samouprave, drugim javnim ustanovama, privatnim ili nevladinim sektorom.

Financijski doprinos Grant sheme po pojedinačnom projektu s kojim se aplicira ne može biti niži od 75.000 KM niti viši od 150.000 KM. Sufinanciranje od strane jedinice lokalne samouprave koja aplicira za bespovratna sredstva iz Grant sheme je minimalno 20% od ukupne vrijednosti projekta, koja moraju biti osigurana iz vlastitih ili drugih izvora financiranja u vrijeme podnošenja projektnog prijedloga. Ukupno trajanje projekta ne može prelaziti 9 mjeseci od početka njegove realizacije, a realizacija projekta mora biti okončana do kraja rujna 2016. godine.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 15.09.2015. godine. Projektni prijedlog podnesen nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Sva dodatna pitanja u vezi ovog Javnog natječaja se mogu dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije u roku od 7 dana prije isteka roka za podnošenje projektnog prijedloga, sa jasno naznačenim imenom Javnog natječaja u predmetu poruke, i to na e-mail adresu: javnost@fmrpo.gov.ba.

Svi odgovori na pitanja koja mogu biti relevantna i za ostale podnositelje projektnih prijedloga, redovno će se objavljivati na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta: www.fmrpo.gov.ba.

Za sve dodatne informacije i pitanja zainteresirani s područja Hercegbosanske županije se mogu javiti u Ured predsjednika Vlade Hercegbosanske županije kontakt osobi, Ivani Mišković  pozivom broja telefona: 034/200-161, kao i na službeni e-mail: ivana.miskovic@vladahbz.com te u Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije kod Tine Marelje na mail: mareljatina123@gmail.com.

Javni natječaj za odabir korisnika Grant sheme „Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“ možete preuzeti OVDJE.