Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije uputilo je zainteresiranim strankama javne pozive za uvid u glavne projekte u postupku izdavanja građevinskih dozvola za bazne postaje za GSM mrežu investitora „TELEKOMUNIKACIJE RS“ Banja Luka na zemljištima označenima kao:

– k.č. broj 260/2,  zk.ul. broj 2180. k.o.Kablići, lokacija Kablići, grad Livno,
– k.č. broj 701/86, zk.ul. broj 1456, k.o. Potočani, lokacija Dobro 2, grad Livno i
– k.č. broj 22/3, zk.ul. broj 1407, k.o. Bila,  lokacija Zabrišće 2, grad Livno.

Uvid u glavne projekte moguće je izvršiti 26. i 27. rujna 2017. godine od 12,00 do 15,00 sati, u  prostorijama  Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite  okoliša Hercegbosanske županije, Ul.Stjepana II Kotromanića bb, Livno, soba broj 50.  Javne pozive možete preuzeti u rubrici Javni pozivi https://www.vladahbz.com/javni-pozivi/