parlament-bih11Vlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavilo Javne pozive za dodjelu grant sredstava:
– crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu
– Za podršku udrugama nacionalnih manjina u BiH za 2016. godinu
– organizacijama za ljudska prava  u cilju promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2016.
– udrugama obitelji nestalih osoba u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.
– za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.
– za podršku organizacijama osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.
– nevladinim organizacijama koje osiguravaju izravnu pomoć žrtvama trgovine ljudima državljanima Bosne i Hercegovine.
– za pomoć romskom nevladinom sektoru u Bosni i Hercegovini.

Dodatne informacije o pravu sudjelovanja, kriterijima i načinu prijave uz ostale uvijete i sadržaj prijave za Javne pozive mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine  http://www.mhrr.gov.ba/