Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije upućuje svim zainteresiranima Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana GORJE COP d.o.o. Glamoč.

Investitor GORJE COP d.o.o. Glamoč, na adresi Glamoč bb, podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za proizvodni pogon-pilana, instaliranog kapaciteta 5 000 m3/god, u Glamoču, na zemljištu označenom kao k.č. 1/20 K.O.  Glamoč.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim  danom u  vremenu  od  9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svim  zainteresiranima do 3. 5. 2018. godine.

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana GORJE COP d.o.o. Glamoč možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.