Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije upućuje svim zainteresiranima Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana „Export drvo“  d.o.o. Bosansko Grahovo.

Investitor „Export drvo“ d.o.o. Bosansko Grahovo, Radničko naselje bb  podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za proizvodni pogon-pilana, max. kapaciteta proreza 6 000 m3/god, izgrađena u industrijskoj zoni u naselju Begovača, na zemljištu označenom kao k.č. 3/29, K.O.  Potočani, općina Livno.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim  danom u vremenu od 9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svim zainteresiranima do 27. travnja 2019. godine.

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana „Export drvo“  d.o.o. Bosansko Grahovo možete preuzeti u rubrici Javni pozivi