Investitor EKO SIR PUĐA d.o.o. Livno, Golinjevo bb Livno, podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske župnanije zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za proizvodni pogon – mljekara kapaciteta 10.000 litara/dnevno. Lokacija pogona je uz magistralni put Livno-Mostar, na zemljištu označenom kao k.č. 995, k.o. Miši općina Livno.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim  danom u vremenu od  9.00 – 15.00 sati i bit će omogućen svom zainteresiranima do 27. ožujka 2020. godine.

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon-mljekara EKO SIR PUĐA d.o.o možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.