Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije upućuje svim zainteresiranima Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja obnovljene okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana „Šuming“ d.o.o. Drvar.

Investitor je podnio zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana, instaliranog kapaciteta 8 000 m3/god, lociranog u industrijskoj zoni u općini Drvar, na zemljištu označenom kao k.č. br.50/248-2 i k.č. br. 50/235-1 K.O. Drvar grad.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim  danom u vremenu od 9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svim zainteresiranima do 2. travnja 2018. godine ili u rubrici Javni poziv.