Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije upućuje svima zainteresiranima Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za Vjetroelektranu „VT VIDIKOVAC 900 kW“ Tomislavgrad.

Stavlja se na javni uvid zahtjev za izdavanje okolišne dozvole Investitora BTG PROMET d.o.o. Tomislavgrad, Kolo bb, koji je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ podnio zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za Vjetroelektranu „VT VIDIKOVAC 900 kW Tomislavgrad. Lokacija planiranog  postrojenja  Vjetroelektrane  „VT VIDIKOVAC 900 kW“ je na području općine Tomislavgrad, uz makadamsku prilaznu cestu za VE Mesihovina, koja se odvaja od magistralnog puta M 6.1 Tomislavgrad – Livno, k.č. broj  1330/283, K.O. Prisoje, općina Tomislavgrad.

Zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim danom u vremenu od 9.00 – 15.00 sati.

Javni uvid je objavljen na web stranici Vlade HBŽ i bit će omogućen svima zainteresiranima 15 (petnaest) dana od dana objave, a možete ga pogledati OVDJE ili u rubrici Javni pozivi.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o navedenom Zahtjevu dostaviti pismeno na adresu: Ministarstvo graditeljstva obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Stjepana II Kotromanića 16 80101 Livno.