Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije objavilo je Javni poziv za uvid u glavni projekt u postupku izdavanja građevinske dozvole za baznu postaju za GSM mrežu: outdoor kabineta u potkrovlju i antenskog stupa visine 1 m na krovu, na postojećoj zgradi Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog, na zemljištu označenom kao k. č. broj 1554/2, posjedovni list broj 1308, k.o. Tomislavgrad, općina Tomislavgrad, investitora JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o Mostar.

Uvid u glavni projekt može se izvršiti 29. rujna 2020. godine od 12,00 do 14,00 sati u prostorijama Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije, Ul. Stjepana II Kotromanića bb, Livno, soba broj 50.

Javni poziv možete preuzeti u rubrici Javni pozivi