Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih raspisuje Javni poziv za prijavu projekata/programa za raspodjelu sredstava namijenjenih za Potpore zdravstvenim institucijama utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu.

U proračunu Hercegbosanske županije za 2017. godinu planirana su sredstva za „Potpore zdravstvenim institucijama“ u iznosu od 500.000,00 KM.

Pravo prijave na Javni poziv imaju zdravstvene ustanove Hercegbosanske županije. Raspodjela sredstava s tekućeg transfera „Potpore za zdravstvene institucije“ vršit će se u svrhu potpora zdravstvenim institucijama za izmirenje dospjelih doprinosa iz zdravstvenog osiguranja zaključno s 2016. godinom.

Rok za podnošenje prijave je 10 (deset) dana od dana objave na oglasnoj ploči Vlade Hercegbosanske županije i na web stranici Vlade www.vladahbz.com.

Javni poziv za prijavu projekata/programa za raspodjelu sredstava namijenjenih za Potpore zdravstvenim institucijama utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu, te obrazac za prijavu projekta/programa možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.