Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije objavljuje Javni poziv za  podnošenje prijava  za izbor miritelja i arbitara na razdoblje od četiri godine. Kandidati za izbor na Listu miritelja i arbitara s koje se imenuju miritelji i arbitri u mirovna i arbitražna vijeća za područje Hercegbosanske županije, moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o mirnom rješavanju  radnih sporova.

Na Javni poziv kandidati se mogu prijaviti  putem dostavljanja potpisane prijave u kojoj se obvezno navodi  je  li se prijava podnosi za izbor na Listu miritelja i arbitara u svojstvu miritelja ili u svojstvu arbitra. Rok za podnošenje prijava je 30  (trideset) dana  od dana posljednjeg objavljivanja.

Sve informacije vezane za Javni poziv možete pogledati OVDJE