P29_FMERI_01Vlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo Javni poziv za kandidiranje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, FMERI za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu.

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika kreditnih sredstava, u skladu s Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu (u daljem tekstu: Program), („Službene novine Federacije BiH”, broj 21/16).

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju gospodarska društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:

– Metalna, elektro i automobilska industrija, Industrija građevinskog materijala i nemetala,

– Drvna, papirna i grafička industrija,

– Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće,

– Kemijska i farmaceutska industrija i industrija gume i plastike i

– Namjenska industrija, te da zapošljavaju najmanje 20 zaposlenika, kao i gospodarska društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine koja na teritoriji Republike Srpske otvaraju ispostave, podružnice ili poslovne jedinice.

Dodatne informacije o pravu sudjelovanja, kriterijima i načinu prijave uz ostale uvijete i sadržaj prijave za Javni poziv mogu se preuzeti na web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije  http://www.fmeri.gov.ba/ ili OVDJE.