77aba07f18af23d32321ef3cef492d7c_xlVlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 07.07.2016. godine, donijelo Odluku o kriterijima za dodjelu grant sredstava za podršku izgradnji partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji, postupak i način dodjele grant sredstava za 2016. godinu namijenjenih za potporu izgradnji partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Bosni i Hercegovini.

Sredstva u iznosu od 50.000,00 KM osigurana su tekućim grantom u okviru Proračuna Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), koja su namijenjena za izgradnju partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija u prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, raspoređuju se prema utvrđenoj namjeni.

Pravo na podnošenje projektnih prijedloga

(1) Sudjelovanje u Javnom natječaju je otvoreno, na jednakim temeljima, za sve formalno registrirane nevladine organizacije u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.
(2) Podnositelji projektnih prijedloga moraju biti pravno lice neprofitabilnog karaktera registrirano u BiH u skladu s važećim zakonskim propisima (udruženje/udruga ili fondacija).
(3) Podnositelji projektnih prijedloga mogu aplicirati s više projekata, ali sredstva mogu biti dodijeljena samo za jedan projekt.

http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/Qk5kil6rIqk=