Vlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske jučer objavio Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH.

Za potrebe financiranja kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za 2018. godinu osigurana su sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu za Hrvate izvan Republike Hrvatske u iznosu od 24.000.000,00 kn.

Prijave mogu podnijeti registrirane pravne osobe sa sjedištem u BiH za dobivanje financijske potpore za provedbu prioritetnih programa i projekata koji nadopunjuju i proširuju zadovoljavanje općih i javnih potreba Hrvata u BiH kao što su:

 

  • izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama
  • potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje
  • nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole (od osnovne škole do sveučilišta) i narodne knjižnice, te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja
  • izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku
  • izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja
  • infrastrukturni projekti i drugi projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Natječaja na mrežnoj stranici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i traje zaključno do 16. svibnja 2018. godine.

Dodatne informacije o pravu sudjelovanja, kriterijima i  načinu prijave uz ostale uvjete i sadržaj prijave za Javni poziv mogu se preuzeti na web stranici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske  http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr