ministarstvo-civilnih-poslova-bosne-i-hercegovineVlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo Javni natječaj za dodjelu sredstava u okviru podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Pravo na podnošenje projekata, na osnovu objavljenog javnog natječaja u okviru podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, imaju registrirani savezi i udruženja inovatora, sekcije i organizacije tehničke kulture, registrirane znanstvenoistraživačke organizacije, inovatorski centri, inovatori-fizičke osobe koje su državljani Bosne i Hercegovine sa prijavljenim  prebivalištem u Bosni i Hercegovini, te drugi subjekti koji doprinose unapređenju tehničke kulture i inovatorstva u Bosni i Hercegovini.

Pri razmatranju podnesenih projekata vrednovati će se:

a)      kvaliteta projekta i njegov doprinos razvoju inovatorstva i tehničke kulture u Bosni i Hercegovini, te doprinos implementaciji prioriteta iz Strategije razvoja nauke u BiH,
b)      doprinos implementaciji priroteta Unije za inovacije,
1)      stvaranje tehnološke baze (inovativnost, transfer tehnologija, zaštita intelektualnog vlasništva, komercijalizacija i primjena znanstvenih dostignuća),
2)      jačanje suradnje znanosti i gospodarstva s ciljem prerastanja obrazovanja i intelektualnog kapitala u strateški razvojni resurs,
c)      financijski operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, dosada ostvarena suradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i europskim mrežama i asocijacijama,
d)     održivost projekta i projektnih rezultata u razdoblju nakon završetka projekta,
e)      izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti i jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, osobe s invaliditetom i sl.) i afirmiranje i angažman mladih,
f)       troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim proračunom projekta i jasna vidljivost traženih  sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

Dodatne informacije o pravu sudjelovanja, kriterijima i načinu prijave uz ostale uvijete i sadržaj prijave za Javni natječaj mogu se preuzeti na web stranici Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine  www.mcp.gov.ba. ili OVDJE.