fondVlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio Javni natječaj za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za financiranje projekata energetske učinkovitosti za 2016. godinu – JP RFEE 2016.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu sredstava Revolving fonda putem zajma za projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije kao mjera energetske učinkovitosti.

Ukupan raspoloživi proračun za ovaj Javni natječaj je 2.000.000,00 KM.

Sredstva iz Revolving fonda se dodjeljuju pod sljedećim uvjetima:

– Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2 % godišnje,
– Grace razdoblje: maksimalno do 12 mjeseci,
– Kolateral: LOT 1: mjenica; LOT 2 i 3: mjenica i bankovna garancija,
– Troškovi obrade Zahtjeva iznose 1% od iznosa ukupnog zajma (minimalni trošak obrade 250,00 KM) i fakturiraju se direktno klijentu od strane Banke jednokratno unaprijed nakon odobrenja Zahtjeva od strane Fonda,
– Rok otplate zajma – do 7 godina uključujući i grace period,
– Minimalno vlastito sudjelovanje Klijenta 10%.

Dodatne informacije o tome tko ima pravo sudjelovanja, kriterijima i  načinu prijave, ostalim uvjetima i  sadržaju prijave za ovaj natječaj mogu se preuzeti na web stranici Fonda za zaštitu okoliša www.fzofbih.org.ba ili na linku

http://www.fzofbih.org.ba/userfiles/file/Javni%20konkurs%20_RFEE%202016%20-FINAL-26_07_2016_(1).pdf.