Vlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio Javni natječaj za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za financiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu – JK RFEE 2017.

Predmet Otvorenog Javnog natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz Revolving fonda putem kredita za projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao mjera energetske efikasnosti. Ukupan raspoloživi proračun za ovaj Javni natječaj je 1.670.000,00 KM. Pravo na podnošenja zahtjeva na Otvoreni Javni natječaj imaju pravne osobe registrirane kod suda ili tijela uprave i to:
a) tijela federalne i županijske uprave, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), ustanove/javne ustanove, te ostali proračunski i izvanproračunski korisnici;
b) gospodarska društva.

Iznimno, u ime korisnika koji nije financijski samostalan zahtjev za financiranje putem Revolving fonda podnosi njegov osnivač/tijelo koji ga financira, a koji će dalje biti evaluiran u smislu kreditne sposobnosti, sklopiti Ugovor o financiranju sredstvima Revolving fonda, te vraćati kredit.

Dodatne informacije o tome tko ima pravo sudjelovanja, kriteriji i način prijave, ostali uvjeti i sadržaj prijave za Javni poziv mogu se preuzeti na web stranici Fonda za zaštitu okoliša www.fzofbih.org.ba ili na linku http://www.fzofbih.org.ba/v2/vijest.php?akt_id=206