Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije poziva svu zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u javnu raspravu o radnoj verziji teksta Prednacrta Zakona o turističkoj djelatnosti Hercegbosanske županije, te da svoja mišljenja, sugestije, kritike i prijedloge šalju na adresu elektronske pošte Ministarstva: mg@vladahbz.com ili dostave pismenim putem na adresu Stjepana II Kotromanića b.b. 80101 Livno, BiH.

Tekst radne verzije Prednacrta Zakona o turističkoj djelatnosti objavljuje se na služenoj web stranici Vlade Hercegbosanske županije www.vladahbz.com, te se time otvara javna rasprava.

Trajanje javne rasprave predviđeno je do 13. rujna 2015. godine.

Prednacrt Zakona o turističkoj djelatnosti Hercegbosanske županije možete preuzeti OVDJE.