Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije poziva svu zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u javnu raspravu o tekstu Prijedloga Zakona o zaštiti na radu, te da svoja mišljenja, dopune i prijedloge šalju na adresu elektronske pošte Ministarstva: mrzssp@vladahbz.com ili dostave pismenim putem na adresu Stjepana II Kotromanića b.b. 80101 Livno, BiH.

Tekst Prijedloga Zakona o zaštiti na radu objavljuje se na Web stranicama Vlade Hercegbosanske županije https://www.vladahbz.com, te se time otvara javna rasprava.

Trajanje javne rasprave predviđa se do 4. listopada 2012. godine.

Tekst Prijedloga Zakona o zaštiti na radu možete preuzeti OVDJE  ili u dokumentima Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.