Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije u suradnji s Federalnim ministarstvom energije rudarstva i industrije organizira javnu raspravu o Nacrtu zakona o energetskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Javna rasprava će se održati u Velikoj dvorani zgrade Vlade Hercegbosanske županije u utorak, 21.01.2014. godine s početkom u 11 sati.

Ministarstvo gospodarstva poziva sve zainteresirane da sudjeluju na ovoj javnoj raspravi.