Federalna uprava civilne zaštite sukladno zaključcima Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, koji su prihvatili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Federacije BiH, provodi javnu raspravu o Nacrtu zakona koja će trajati 90 dana, prema utvrđenom programu od 16. 11 2017. godine do 13.2.2018. godine.

Javna rasprava prema utvrđenom programu Federalne uprave civilne zaštite za županije Hercegbosansku i Zapadnohercegovačku održat će se 6.12. 2017. godine (srijeda), u 11:00 sati, u skupštinskoj dvorani Zapadnohercegovačke županije, ulica Stjepana Radića 37 b, Široki Brijeg.

Svi zainteresirani svoje primjedbe i sugestije na Nacrt zakona mogu dostaviti na e-mail: fucz@fucz.gov.ba ili poštom na adresu: Federalna uprava civilne zaštite, Vitomira Lukića br. 10, 71 000 Sarajevo, koristeći obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga.

Tekst Nacrta zakona i obrazac možete preuzeti sa službene stranice FUCZ http://fucz.gov.ba/javna-rasprava-poziv-za-dostavljanje-komentara-na-nacrt-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-od-pozara-i-vatrogastvu/.