Na zadnjoj sjednici Vlade u skupštinsku proceduru upućeno je izvješće o izvršenju (rebalansa) Proračuna Hercegbosanske županije prema kojem ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primitci financiranja na dan 31. 12. 2009. godine iznose 51.304.670, 00 KM što u odnosu na Rebalans Proračuna od 55.687.818,00 KM iznosi 92,13%, a u odnosu na izvršenje prihoda i primitaka u 2008. godini manji su 10,86%. Rashodi i izdatci u 2009. godini iznosili su 52.692.370,00 KM što je u odnosu na Rebalans Proračuna izvršenje od 94, 62%, a u odnosu na izvršenje u 2008. godini 101, 74%.

Ukupno ostvareni prihodi i primitci Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj-ožujak 2010. godine iznose 14.691.267,00 KM. Ostvareni prihodi i primitci u navedenom razdoblju veći su za 16,48% u odnosu na prihode i primitke u istom razdoblju prošle godine.

Ministar financija Ante Krajina je izjavio da su ostvareni prihodi za prva tri mjeseca 2010. godine nešto veći, ali da to nije rezultat pojačane gospodarske aktivnosti, nego izmjena zakonskih propisa koji se odnose na porez na dodanu vrijednost.

Krajina je dodao da očekuje da će izvršenje Proračuna u prvi šest mjeseci 2010. godine biti oko 24.000.000 KM, te da će po ostvarenju Proračun u 2010. godini biti na razini prošlogodišnjeg.