U skladu sa Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 28/06 i 02/10), Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnji („Službene novine FBiH“, br. 65/07 i 57/12) i Planom rada ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije za 2013. godinu, planirano je donošenje županijskog daljinara i minimalnih vremena vožnje na cestama Hercegbosanske županije.

U izradi daljinara i minimalnih vremena vožnje na cestama Hercegbosanske županije planirano je da se uključe stručne osobe iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, županijskog ministarstva gospodarstva kao i stručne osobe – predstavnici svih šest općina na području Hercegbosanske županije i prijevoznici koji obavljaju linijski prijevoz putnika.

Posljednji objavljeni daljinar i minimalna vremena vožnje na cestama Federacije BiH, u kojem je bio inkorporiran i daljinar i minimalna vremena vožnje na cestama Hercegbosanske županije, izrađen je od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i počeo se primjenjivati od 1999. godine, te je evidentno da je u proteklom vremenskom periodu došlo do određenih promjena.

Promjene se ogledaju u sljedećem:

-izmjeni demografske strukture stanovništva,
-izmjene broja vozila, odnosno povećanje broja vozila u odnosu na raniji period,
-stanje prometne infrastrukture i objekata uz ceste.

Navedene promjene utječu na potrebu dogradnje postojećeg prometnog sustava koji će imati drukčija obilježja u odnosu na dosadašnji, jer je došlo do promjene intenziteta i tokova kretanja putnika.

Utvrđivanje relacija, daljinara i minimalnih vremena vožnje na cestama Hercegbosanske županije biti će izvršeno na svim cestovnim pravcima na kojima se  obavlja javni prijevoz putnika na području Hercegbosanske županije.

Procedura mjerenja udaljenosti ( relacija ) između autobusnih stajališta i minimalnih vremena vožnje provest će županijsko ministarstvo gospodarstva

( odjel prometa ) u suradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija koje je zaduženo za kompletiranje daljinara i minimalnih vremena vožnje na cjelovitoj mreži cesta Federacije BiH, tako da će daljinar i minimalna vremena vožnje na cestama Hercegbosanske županije koji će biti donesen na području Hercegbosanske županije, biti sastavni dio Federalnog daljinara i minimalnih vremena vožnje.

Sva mjerenja će biti objavljena po jedinstvenoj metodologiji po suhom vremenu i uz normalnu frekvenciju prometa.

Prilikom snimanja minimalnih vremena vožnje vodit će se računa o stanju ceste, konfiguraciji terena, frekvenciji prometa, te će se poštivati pravila i propisi u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini („Službene novine BiH“ br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10) i Zakona o sigurnosti prometa na cestama u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“ br. 6/13).

Potrebno je iskazati da se kod mjerenja minimalnih vremena vožnje neće u obzir uzeti privremena ograničenja na cestama zbog radova na cesti, uklanjanja pojedinih prepreka, odrona i sl.

Udaljenost će biti mjerena između autobusnih stajališta u kilometrima te će u slučaju odstupanja od punog kilometra biti zaokruživana na cijeli kilometar i to na taj način da odstupanja do 0,5 (km) zaokružuje se na nižu vrijednost punog kilometra, odnosno odstupanje 0,5 i više (km) zaokružuje se na višu vrijednost punog kilometra, u skladu sa Pravilnikom o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnji, za sve rangove autobusnih linija ( županijske, federalne, međuentitetske i međunarodne ) osim za općinske autobusne linije gdje će se mjeriti stvarne udaljenosti između stajališta zaokružena na stotine metara.

Također, minimalna vremena vožnje između stajališta će biti utvrđena u minutama, te će u slučaju odstupanja od pune minute, biti obavljeno zaokruživanje, tako da ako je odstupanje u granicama od 1 do 29 sekundi zaokružuje se na nižu vrijednost od pune minute, a za odstupanje od 30 i više sekundi zaokružuje se na višu vrijednost pune minute, u skladu sa Pravilnikom o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje, za sve rangove autobusnih linija.

Nakon usvajanja daljinara i minimalnih vremena vožnje na cestama Hercegbosanske županije, koji će biti inkorporiran u Federalni daljinar i minimalna vremena vožnje na cestama FBiH, obaveza svih prijevoznika je da kod prvog narednog usklađivanja autobusnih redova vožnje u unutrašnjem cestovnom prijevozu primjene isti.

Svako odstupanje od usvojenog daljinara i minimalnih vremena vožnje na cestama Hercegbosanske županije povlačit će za sobom i odbacivanje reda vožnje prilikom usklađivanja i registracije reda vožnje.