(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com

Isplaćene porodiljne naknade

Danas, 30. travnja 2018. godine Ministarstvo financija u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u Vladi Hercegbosanske županije isplatilo je za mjesec ožujak 2018. godine na ime porodiljnih naknada 81.201,78 KM za 121 rodilju koje su u radnom odnosu, a na ime 181 neuposlene rodilje isplaćeno je 21.300,00 KM.

About Author

Connect with Me: