Ministarstvo financija Vlade Hercegbosanske županije u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih jučer, 24. listopada 2018. godine isplatilo je porodiljne naknade za mjesec kolovoz 2018. godine.

Na ime porodiljnih naknada za taj mjesec isplaćeno je 113.507,63 KM. Od tog iznosa za 135 rodilja koje su u radnom odnosu isplaćeno je 94.707,63 KM, a na ime 152 neuposlene rodilje isplaćeno je 18.800,00 KM.

Za mjesec rujan jučer je na ime 83 civilne žrtve rata isplaćeno 26.504,88 KM.