vlada hbžN1 televizija objavila je informaciju, koju su u ponedjeljak, 15. veljače prenijeli i neki portali, o naknadama neuposlenim rodiljama u županijama, pa tako i u Hercegbosanskoj županiji.
Navedeno je u informaciji da neuposlene rodilje u Hercegbosanskoj županiji primaju 100 KM jednokratne pomoći.
Bez namjere da polemiziramo iznosimo cjelovitu informaciju. Neuposlene rodilje u Hercegbosanskoj županiji primaju 100 KM mjesečne naknade po rođenom djetetu i pravo na jednokratnu naknadu korisnik prava ostvaruje u iznosu od 300 KM. Dakle, godišnje po djetetu ukupno 1.500,00 KM. U 2015. godini na temelju 2.526 uplata ukupno je neuposlenim rodiljama na području Hercegbosanske županije isplaćeno 322.600,00 KM.
Cjelokupne naknade isplaćuju se kontinuirano. Po tome Hercegbosanska županija nalazi se u vrhu Federacije BiH.
Veliku socijalnu osjetljivost Vlade Hercegbosanske županije, kao pozitivan primjer, istaknuli su na konferenciji za novinare u Livnu predstavnici Centra civilnih inicijativa održane 29. siječnja 2016. godine.
Naime, na prijedlog Vlade Hercegbosanske županije sa sjednice od 9. srpnja 2015. godine Skupština Hercegbosanske županije 24. kolovoza 2015. godine donijela je Odluku o izmjenama Odluke o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci, za vrijeme odsudnosti s posla, a radi trudnoće, porođaja i njege djeteta i Odluku o pravu na novčanu naknadu neuposlenim majkama.
Odluku o izmjenama Odluke o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci, za vrijeme odsutnosti s posla, a radi trudnoće, porođaja i njege djeteta možete preuzeti OVDJE i
Odluku o pravu na novčanu naknadu neuposlenim majkama možete preuzeti OVDJE.