zgrada vladeVlada Hercegbosanske županije je na svojoj 36. sjednici, održanoj 12. svibnja 2016. godine, razmatrala i primila k znanju Informaciju o aktivnostima u svezi procesa europskih integracije BiH, koju je sačinio stručni suradnik za EU integracije Hercegbosanske županije, Ante Semren.

U informaciji se navodi kaje su to obaveze koje za institucije BIH pa i Hercegbosansku županiju proizlaze iz procesa europskih integracija.

Cijeli proces europskih integracija Bosne i Hercegovine složen je proces koji zahtijeva maksimalnu angažiranost svih osoba koje sudjeluju u aktivnostima vezanim za približavanje BiH Europskoj uniji. Uspostavljanjem sustava koordinacije, opseg odgovornosti i obaveza županija u ovom procesu se dramatično povećao, s obzirom da su županijski predstavnici prisutni u svim tijelima i imaju pravo glasa o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. Stoga je potrebna stalna komunikacija između EU koordinatora i kontakt osoba ministarstava Hercegbosanske županije kako bi sve obaveze koje za našu županiju proizlaze iz ovog procesa bile adekvatno izvršene.

Cjelovitu Informaciju o aktivnostima u svezi procesa europskih integracija BiH možete preuzeti OVDJE.