Hercegbosanska županija prednjači u aktivnostima rješavanja problema i životnih potreba osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju i intelektualnim problemima. Županija je usvojila Lokalni akcijski plan u oblasti invalidnosti i dosad je puno toga uradila. Vlada i resorna ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa kao i rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih pokazuju svakim danom senzibilitet za tu populaciju.

Prilikom prijema pripravnika zaposlili su nedavno i dvije invalidne osobe, a u protekloj školskoj godini uvedeni su u nastavnom procesu i asistenti za pomaganje praćenja nastave djeci s teškoćama u razvoju. Pokazalo se to iznimno dobrim pedagoškim potezom i realno je očekivati da će se s tom praksom nastaviti i u sljedećoj školskoj godini. Hercegbosanska županija može biti primjer i drugim županijama kako se radi i pomaže i osjećaju životni problemi osoba s invaliditetom.

Sve je to, uz ostalo rečeno na današnjem sastanku u zgradi Vlade Hercegbosanske županije na kojem su sudjelovali predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić, ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Dragoslav Topić, njegov pomoćnik Milan Mihaljević, ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa, Petar Galić, predstavnik Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, Tihomir Mioč, predstavnici udruga osoba s invaliditetom koji čine koaliciju organizacija osoba s invaliditetom Hercegbosanske županije „Zajedno možemo“ i Suvad Zahirović, predsjednik Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanske županije, predstavnik Federalnog Ministarstva za rad i socijalnu politiku, Dobrica Jonjić i koordinator Programa implementacije Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji 2011-2015, Fikret Zuko.

Tijekom sastanka predsjednik Vlade je istaknuo da administracija mora biti još ažurnija i osjetljivija na potrebe ove populacije, dok je ministar Topić rekao kako je naša obveza pratiti i popravljati uočene nedostatke. Ministar Galić izrazi je nadu da će se realizirati ideja ove godine da Centar Nova Nada iz Tomislavgrada počne pružati usluge djeci s teškoćama u razvoju s prostora cijele županije. Kako Hercegbosanska županija u ovoj oblasti prednjači istaknuta je i potreba o pokretanju Javne kampanje da se još više podigne svijest kod ljudi o potrebama i uvažavanju osoba s invaliditetom i korištenju njihovih mogućnosti na dobrobit zajednici.

Sudionici sastanka istaknuli su i potrebu izgradnje pristupa javnim objektima osoba s invaliditetom navodeći dobre primjere u Livnu i županiji nasuprot lošim primjerima u većim gradovima i financijskim bolje stojećim županijama. Sudionici sastanka iz Sarajeva i Tuzle predložili su da se udruge osoba s invaliditetom koriste i uključe u izradi i prijavama projekata Europskoj uniji iz čijih su fondova neke sredine uspjele dobiti značajna sredstava. Obostrano je izražena nada da će se dobra i svrsishodna suradnja nastaviti između Vlade županije, udruga s invaliditetom iz županije i drugih dijelova Federacije i federalne razine vlasti.