Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je Javni poziv za kandidiranje programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevno, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu.

Svrha Javnog poziva je dodjelom kreditnih sredstava povećati zaposlenost, kao i poboljšanje tehnološke spremnosti gospodarskih društava da kroz ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povećaju produktivnost i konkurentnost.

Kriteriji, iznos sredstava, trajanje programa i drugi uvjeti ovog Javnog poziva objavljeni su na službenoj web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije http://www.fmeri.gov.ba.