Zagrebački klub livanjskih studenata (ZKLS) udruženje je koje je već po peti organiziralo i provelo Sajam karijera na kojemu su predstavljeni studijski programi fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Maturanti i profesori srednjih škola su u velikom broju posjetili Sajam u dvorani Ekonomske škole u Livnu koji je svečano otvorio resorni ministar Petar Galić zahvalivši se članovima ZKLS-a na aktivnostima i suradnji koje, kako je rekao ministar, već prerastaju u tradiciju.

Ministar Galić naglasio je kako je upravo ovaj oblik stvarnog susreta i iskustava studenata najbolji dokaz brige o rodnom kraju i konkretne pomoći budućim studentima. Predsjednik ZKLS-a Mate Pavić istaknuo je kako se upravo aktivnostima ZKLS-a značajno povećao broj studenata iz HBŽ koji upisuju neki od studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu što ovaj projekt ZKLS-a čini dugoročno održivim i, svakako, potrebnim.

Danas je u Gimnaziji Livno održana i probna državna matura za devedeset maturanata srednjih škola iz Livna, Glamoča i Kupresa. Simulacija državne mature iz obveznih predmeta (hrvatski jezik, matematika, engleski i njemački jezik na obje razine) izvrsna je priprema za važan ispit koji naše maturante čeka u lipnju na ljetnom roku Državne mature u Republici Hrvatskoj. Članovi ZKLS-a po uzoru na provedene testove Državne mature pripremili su ispite, a nakon što timovi ZKLS-a testove i pregledaju školi će proslijediti rezultate kako bi ih učenici mogli uspoređivati i analizirati, a sve u cilju što bolje pripreme za ispite Državne mature.