Kao jedan od strateških interesa Republike Hrvatske propisan Zakonom o odnosima Republike s Hrvatima izvan Republike Hrvatske jest povezivanje s Hrvatima u BiH, potpora njihovu povratku i ostanku, te očuvanje njihove potpune ravnopravnosti.

Iz tog razloga Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisao je Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu u iznosu od 20 mil. KN, kao nastavak pružanja potpore Hrvatima u BiH.

Na Javni natječaj prijaviti se mogu registrirane pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i to za programe i projekte koji zadovoljavaju opće i javne potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su:
– izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture, te zaštita obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama;
– potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje;
– nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole (od osnovne škole do sveučilišta) i narodne knjižnice, te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturnog značenja;
– izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od osnovne škole do sveučilišta), te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku;
– izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja;
– infrastrukturni projekti i drugi projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Prednost u dobivanju financijske potpore i nadalje će imati projekti koji proizvode dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, zatim programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, ako i programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica.

Javni natječaj ostaje otvoren do 2. srpnja 2015. godine, a uvjete, način prijave, potrebnu dokumentaciju, kao i sve dodatne informacije svi zainteresirani mogu pronaći na web portalu Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske http://www.hrvatiizvanrh.hr