U tijeku su pripreme za drugi ciklus projekta „Program EU za mlade državne službenike u BIH“. Projekt provodi British Council u BIH u suradnji sa institucijama sa svih razina vlasti u BIH.

Korisnici koji mogu sudjelovati u ovom programu su resorna ministarstva i javne institucije/agencije na različitim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini, te njihovi uposlenici koji su izravno uključeni u proces pridruživanja EU.

Projekt nudi obuku za odabrane kandidate u akademskim institucijama u Europi koja će biti prilagođena kako profilima sudionika, tako i potrebama uprave u BIH, te program razmjene unutar BIH i program za mobilnost na Zapadnom Balkanu. Projekt ima za cilj ojačati kapacitete mladih državnih službenika koji rade na pitanjima EU integracija i uvezati različite institucije uključene u proces EU integracija na svim razinama vlasti u BIH.

Trajanje projekta je 2 godine, a u njemu će sudjelovati ukupno 50 mladih državnih službenika iz javne uprave u BIH ( po 25 za svaku godinu projekta).

U prvom ciklusu je zbog epidemiološke situacije došlo do redizajna projekta te su provedene sljedeće aktivnosti:

  • Online obuka na College of Europe u trajanju od 5 tjedana
  • Online sastanci s kolegama iz zemalja Zapadnog Balkana
  • Razmjena državnih službenika unutar BIH

Završne aktivnosti prvog ciklusa projekta ( posjeta institucijama EU, finalna konferencija) su planirane za rujan 2021. godine.

Vremenski okvir procesa apliciranja i kampanje za drugi ciklus projekta je sljedeći:

1.  30. kolovoza 2021. godine
– prethodna obavijest o projektu za potencijalne sudionike
– poziv za registraciju i sudjelovanje na prvom online info danu predviđenom za 3. rujna 2021. godine

2. 2. rujna 2021. godine
– počinje proces apliciranja – poziv državnim službenicima za prijavljivanje
– finalni poziv za registraciju na online info dan 3. rujna 2021. godine

3. 3. rujna 2021. godine – prvi online info dan
4. 7. rujna 2021. godine – poziv za registraciju i sudjelovanje na drugom info danu
5. 10. rujna 2021. godine – drugi online info dan
6. 20. rujna 2021. godine – završetak procesa prijavljivanja.

Sve navedene aktivnosti će blagovremeno biti objavljene i na web stranici projekta :  https://eu4wb6.com/