Predsjednik Vlade dr. Nediljko Rimac i ministar financija Ante Krajina održali su danas sastanak s direktorom Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Zijadom Krnjićem, direktorom administrativne službe Federalnog zavoda MIO za Hercegbosansku županiju Darinkom Mihaljevićem i zamjenikom direktora Zvonkom Jurčevićem o rješavanju uplate neuplaćenih doprinosa za 2002. godinu za mirovinsko osiguranje korisnika županijskog proračuna. Riječ je o jedinoj godinu za koju Vlada nije uplatila doprinose za mirovinsko osiguranje za korisnike proračuna. Kako je dogovoreno na današnjem sastanku dug vlade prema Federalnom zavodu MIO/PIO u iznosu od 2.972.269,38 KM, isplatit će se tako što će šest rata biti isplaćeno u 2010. godinu, a šest rata u 2011. godini.
Način isplate duga županijski zavod za mirovinsko osiguranje definirat će i ugovorom, nakon što Ministarstvo financija dostavi podatke i obrasce M4 za 2002. godinu. Nakon potpisivanja sporazuma Zavod MIO/PIO nastavit će pripremati pojedinačne uplate za osobe koje odlaze u mirovinu.