U četvrtak, 27. svibnja 2010. godine u 9 ºº sati održat će se 99. ( devedeset i deveta) sjednica Vlade.Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 98. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga za osnivanje Razvojne agencije Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava- MUP;
4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Rebalansa Proračuna Hercegbosanske županije za 2009 godine;
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj-ožujak 2010. godinu;
6. Tekuća pitanja.