U ponedjeljak, 17. svibnja 2010. godine u 9 ºº sati održat će se 98. ( devedeset i osma ) sjednica Vlade.
Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 97. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o dovršetku SP objekta u Livnu ( zgrada stradalnika
Domovinskog rata );
3. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju etažiranja SP objekta u Tomislavgradu
( zgrada stradalnika Domovinskog rata ) ;
4. Izvješće o radu Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a;
5. Razmatranje prijedloga Pravilnika o načinu i postupku dodjele stambenih jedinica u
Objektu „A1“ u općini Drvar stavljenih u funkciju u okviru pilot programa „Socijalno
stanovanje u BiH“ Pravilnika o načinu raspolaganja i uporabe stambenih jedinica
dovršenih i stavljenih u funkciju u okviru pilot programa„Socijalno stanovanje u BiH“
i Odluke o kriterijima;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program razvoja malog
gospodarstva kroz subvencioniranje kamata na investicijske kredite u malom
gospodarstvu za 2010. godinu;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava između korisnika Proračuna
Hercegbosanske županije za 2010. godinu ;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju predstavnika vlade Hercegbosanske županije
u Povjerenstvo za formiranje preliminirane rang-liste korisnika pilot programa „Socijalno
stanovanje u BiH“;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera
subvencije „Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji“ predviđenih Proračunom
Hercegbosanske županije;
10.Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za javnu nabavu
usluga za potrebe Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije;
11.Razmatranje Mišljenja o Zahtjevu za prihvaćanje prijedloga predmeta za dodjelu koncesije
za istraživanje potencijala energije vjetra i izgradnju vjetroparka „Široka Draga“ u općini
Livno poduzeća „IMRES SMART GREENERGY“ d.o.o. Livno;
12.Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve
( Patriotska Liga );
13. Razmatranje Informacija o provedenom postupku zajedničkih javnih nabava robe;
14. Tekuća pitanja.