U četvrtak 15. travnja 2010. godine u 8 sati održat će se 94. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 93. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje Izvješća o radu Uprave za inspekcijske poslove za 2009. godinu;
3. Razmatranje Programa rada Uprave za inspekcijske poslove za 2010. godinu;
4. Razmatranje Izvješća o radu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2009. godinu;
5. Razmatranje Programa rada Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2009. godinu;
6. Razmatranje Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka prodaje poslovnog prostora u objektu u Tomislavgradu;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu MUP-a;
8. Razmatranje prijedloga Uredbe o izmjenama Uredbe za žalbe građana;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za potporu neprofitnim organizacijama – Agencija za privatizaciju;
10. Razmatranje prijedloga Odluka o rasporedu financijskih sredstava prikupljenih po osnovi šumskog doprinosa (1.srpnja do 31. prosinca 2009.)
11. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju cijene lijekova s Liste koja se propisuje i izdaje na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ;
12. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa za 2009. godinu;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije;
14. Tekuća pitanja.